Muzeum kutilstv

Autor: Václav Kohout

Rok výroby: 50. léta 20. století

Popis: Vznik sbírky samorostů a užitkových předmětů amatérského řezbáře Václava Kohouta ovlivnilo několik zásadních okolností. Václav Kohout (1896 - 1979) pocházel z Rakovníka z rodiny mlynáře a vyrůstal se šesti sourozenci. Měl vždy vřelý vztah k přírodě, hlavně k myslivosti a kynologii, a jako otec se stal také mlynářem. Když mu však jeho mlýn vyhořel, odstěhoval se za svým starším bratrem Karlem do Hradce Králové a zde oba podnikali v textilním průmyslu, kdy Karel vlastnil továrnu na nitě a Václav byl jeho prokuristou. Politické změny po r. 1948 však donutily Karla s rodinou odejít do USA a Václav s manželkou byl jako nespolehlivý ze svého rodinného domu, spolu s ostatními hradeckými podnikateli či statkáři, vystěhován do pohraničí a to bez možnosti volného pohybu a opuštění místa bydliště. Novým domovem jeho rodiny se tak stalo pohraniční město Broumov, kde pracoval jako účetní. Za této situace se opět vracel do přírody, kterou pozoroval a jelikož byl rovněž zdatným kreslířem, zaujaly ho i rozličné tvary kořenů. Z nich pak doma vyřezával různé sošky a předměty praktického využití tak, že je ponechával v kůře. Neměl žádnou dílnu a vše tedy vzniklo u jídelního stolu, jen pomocí malého nože, pilky a ručního vrtáku. Na některé samorosty zaznamenal místo a rok vzniku. Soubor těchto věcí nebyl nikdy sepsán, ale s jistotou lze odhadnout, že přesahoval počet 200 ks. Sloužily jako dekorace a užitkové předměty v širší rodině a byly vzpomínkou na léta "vyhnanství". Zpět do Hradce Králové se Kohoutovi mohli vrátit někdy v 60. - 70. letech, ale nikoliv do vlastního domu, pouze do podnájmu. Teprve po uvolnění bytu v jejich rodinném domě se mohli nastěhovat zpět.

Komentář muzea: Díky ochotě pana Miroslava Špráchala, vnuka pana Kohouta, jsme několik samorostů získali do naší sbírky. Podívejte se i na další podobné výrobky. Do vyhledávacího pole tohoto webu zadejte text samorost.

Názory čtenářů webu: Zatím nemáme žádné příspěvky. Zašlete nám své názory, připomínky, náměty, poznatky nebo informace k tomuto exponátu. Po vzájemném odsouhlasení textu vše rádi zveřejníme.

multimetr