Muzeum kutilstv

Snad nebudu příliš troufalý, když zařadím amatérské betlémáře do rodiny kutilů. Krajiny představující narození Ježíška přece nevyrobili v rámci svého povolání. Nevím, kdo konkrétní zhotovil postavy, zvířátka a budovy, které jsou pravidelně v období Vánoc instalovány v našem Chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Jedno ale můžu tvrdit s jistotou - žádná firma to nebyla.

   multimetr

Všimněte si nádherné noční oblohy se svítícími hvězdičkami. Toto řešení nebývá příliš obvyklé.


     multimetr

Modely městeček mě fascinují nejvíce.

Text a foto: Milan Kutil Říha.