Muzeum kutilstv

Dobrý nápad měli autoři pamětní desky Bohumilu Hrabalovi, který žil se svými rodiči v letech 1916 - 1919 v Měšťanském pivovaře v Polné. Jedná se totiž o vršek sudu od piva - jak příznačné.

   multimetr

Taky se vám vybaví film Postřižiny?


     multimetr

Až budete desku hledat, tak je k vidění z Komenského ulice.

Text a foto: Milan Kutil Říha.