Muzeum kutilstv

Někoho možná překvapí, že i v těžké době Protektorátu Čechy a Morava vycházel časopis Mladý konstruktér. Ani okupace tedy nepotlačila touhu tehdejších kutilů (slovo kutil se asi ještě nepoužívalo) něco doma vyrábět. Jsem rád, že naši předci nerezignovali. Poslední číslo vyšlo 30. října 1944. Teprve pak bylo další vydávání zastaveno. Na obr. 1 vidíte obálku výtisku z 30. října 1942. Uvnitř mohl tehdejší čtenář najít např. tyto návody: Model ponorky U-26, Výpočet transformátoru, Úsporné osvětlení (obr. 2), Model stíhacího letounu NE-LA 541B atd. Z dnešního pohledu je zajímavá i téměř celostránková inzertní rubrika, která svědčí o čilém obchodu mezi lidmi. Za zmínku stojí např.: "Koupím neb vyměním za radiopotřeby vzduchovku neb vzduchovou pistoli jakékoliv ráže ale dobrou, i s šipkami a s brůčkami."

   multimetr

Obr. 1.


     multimetr

Obr. 2.

Text: Milan Kutil Říha.