Muzeum kutilstv

Pronesl prý jeden z pilotů amerického letadla, které shodilo atomovou bombu na Hirošimu. Neopakuje se tato apokalypsa znovu? Právě jsme zase zničili kousek světa - nejen nám, ale i zvířátkům, která v něm žijí. "Můj Bože, co jsme to udělali!"

   multimetr

Hirošima 2020 - bývalý les kousek od rezervace Baba - V Bukách. (Všimněte si opuštěných krmelců v dálce. K těm už se nikdy nikdo nakrmit nepřijde.) Opravdu nebylo možné omezit toho kůrovce včas?


     multimetr

Hirošima 1945 - srovnání vůbec nekulhá (Fotku jsem použil z článku, který najdete zde.)

Text a foto: Milan Kutil Říha.