Muzeum kutilstv

Znáte písničku Už koníček pádí? Já ji poslouchal v podání Waldemara Matušky již koncem šedesátých let minulého století (čili v době totalitní). Je zajímavé, že se v jejím refrénu zpívá" "... a ceny jsou stálý a lidi se maj". Dokonce třikrát. Netroufám si hodnotit, jestli autor českého textu Ivo Fischer psal o stálých cenách záměrně. A to nemluvím o sdělení, že lidi se maj.

Ale - ceny tenkrát díky systému jejich tvorby státem vlastně poměrně stálé byly. Nereagovaly pružně na jinou výši výrobních nákladů nebo změněnou poptávku na trhu a další vlivy. Tento nemožný ekonomický systém asi také přispěl k pádu komunismu.

A jak to tehdy chodilo? Většina spotřebního zboží už z továrny nesla na sobě nesmazatelný údaj o tom, kolik stojí. Např. sovětské rádio ABAVA RP-8330 vyráběné od roku 1985 stálo 44 rublů 00 kopějek.

Text a foto: Milan Kutil Říha.

  multimetr


    multimetr