Muzeum kutilstv

Existenci tohoto přístroje zaznamenala moje maličkost někdy v 80. letech minulého století. Když se mi nedávno dostal do ruky, došlo k překvapení - celé roky jsem si myslel, že je to hračka pro trénování pevné ruky a ne kuriózní učební pomůcka.

Zde je opis návodu k použití:

"Návod k použití vyučovacího přístroje KE 31/06

Do přístroje vložte plochou baterii tak, aby se konektory vzájemně nedotýkaly. V případě použití zahraniční baterie smáčkněte konektory na vodičích. Při delším nepoužívání je třeba baterii vyjmout.

Správnou a spolehlivou funkci přístroje zajistí skladování a používání v prostorách s teplotou + 5 až + 40 oC s relativní vlhkostí do 70%. Funkci přístroje vyzkoušejte tak, že hrotem lehce přejedete přes dotykovou desku, přičemž musí oba signální kolíky střídavě zasvítit. Na horní dotykovou desku položte list vyučovacího programu, který je opatřen otvory na signální kolíky. Na tomto listu je učební, opakovací nebo zkušební test se skupinami řešení a u každé odpovědi je otvor. Otvorem se pomocí hrotu dotkněte dotykové desky, tím dojde k uzavření elektrického obvodu a k rozsvícení signálního kolíku. Při správné odpovědi svítí zelený kolík, při chybné červený. Rozlišovací proužky na okrajích návodu Vám pomohou při vyhledání každého dílu programu v knihovně.

Při práci s našimi přístroji Vám přejeme hodně úspěchů a zábavy.

Kopaná, dopravní značky, křižovatky, vyučovací program pro děti od 4 do 6 let, Český jazyk (přídavná jména, pravopis y-i, zájmena).

90,- Kčs."

Pozn.: Signální kolík = "sklíčko" kontrolky. Má tvar malého válce (na první pohled vypadá jako dnešní LED, ale je podsvícen žárovkou, jak je vidět z fotografie). Listy vyučovacího programu bohužel nemám.

multimetr

multimetr

multimetr

multimetr

Text a foto: Milan Kutil Říha