Muzeum kutilstv

Pan Jan Votruba, od něhož také máme něco ve sbírce, zavzpomínal na časy, kdy pracoval v liberecké Tesle, která vyráběla diktafony a magnetofony:

"Se zájmem jsem si na vašem webu přečetl článek o amatérském magnetofonu, protože o zálibě a dovednosti jeho autora, pana Klabana, jsem nic netušil. Jen jméno se mně vybavilo.

Maně si vzpomínám na článkem zmiňované diktafony na kovové kazety - první Korespondent ANP 301 a druhý Aktiv ANP 302. Po nich měly následovat bateriové cívkové (7,5 cm) - kovový Start ANP 402 (a k němu určený síťový napáječ AYN 400) a pak plastový Blues ANP 405. Potom dvourychlostní Uran ANP 401 s přímým kladkovým převodem z motoru na setrvačník (s volbou rychlosti přeložením páčky, která mechanicky změnila polohu motoru a tím i kontaktu na jedné z kladek na něm umístěné) a na něj navazující přístroj Pluto ANP 404 opatřený řemínkovým převodem a elektronickou volbou rychlosti - přepínačem. Oba tyto aparáty doplňoval síťový napáječ AYN 402, který se vkládal do prostoru pro baterie (místo šesti monočlánků D).

Po nich se objevily kazetové A3 (ANP 410) a A3 VKV (ANP 419). Ten druhý umožňoval díky vestavěnému jednoduchému superhetu pro příjem VKV přímý záznam rozhlasového vysílání na tomto pásmu. Oba používaly externí síťový napáječ AYN 403.

Osobně jsem se účastnil přestavby v té době jediného československého cívkového magnetofonu B43A se třemi rychlostmi na magnetopáskovou paměť pro tehdy se rozvíjející využití radioaktivních izotopů k různým měřením. V tomto případě se (tuším) stal příslušenstvím samostatného přístroje, jehož konkrétní účel si již nepamatuji. Jen mlhavě se mi vybavuje: přenosný měřič objemové vlhkosti a hmotnosti, gammautomat pro (polo)automatické měření velkého množství vzorků ve zkumavkách a nějaká zařízení (tuším) pro kontrolu výsledků osobní očisty od radioaktivních materiálů (dekontaminace). Vzpomínám si, že se tam používaly scintilační detektory. Vývoj probíhal ve VÚPJT Přemyšlení u Prahy.

Srdce mi u té přestavby krvácelo :-)."


Na snímku je diktafon TESLA ANP 301 Korespondent.

multimetr