Muzeum kutilstv

Chvíli jsem čekal, odkud se příslušníci v uniformách objeví. Nic se nedělo, asi v samošce stáli frontu na rohlíky s vlašákem. Já tak měl dost času na zdokumentování jejich krásného veterána.

Text a foto: Milan Kutil Říha.

multimetr