Muzeum kutilstv

Když se u nás v Polné blíží termín MRKVANCOVÉ POUTI, poznáte to podle úprav centra města. Mimo jiné jsou zde instalovány speciální rozvaděče pro napájení atrakcí. Jeden takový dočasný unikát stojí v Žižkově ulici a oblékl si reflexní vestu (v souladu se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.).

Text a foto: Milan Kutil Říha.

multimetr