Muzeum kutilstv

Česká stopa v zahraničí vždycky potěší. Na snímku je parní lokomobila TM 26 pražské firmy UMRATH A SPOL. z roku 1909. A já dodám: "Chvála Bohu, že dnes má každý stroj svůj vlastní elektromotor - když tehdy ve fabrice stála tato obluda a od ní vedly dílnou transmise k mašinám, muselo to být hrůzostrašné".

Text a foto: Milan Kutil Říha.

multimetr